X

Usługi

integracja

Integracja systemów (ESB/SOA)

Integracja, jest naszą podstawową kompetencją. Czymś, co wyróżnia nas spośród innych firm. Praktyczne doświadczenia w tym zakresie zdobywaliśmy w ciągu kilkunastu lat, pracując dla firm na świecie, jak również w Polsce. Integrujemy, między innymi, systemy klasy ERP (w tym SAP), SCM, EAM, CRM, billing, portale „self-service”, rozwiązania IVR, systemy HR, provisioning, B2B.

Na przestrzeni lat byliśmy świadkami rozwoju podejścia do integracji, która ewoluowała od systemów middleware’owych MOM, poprzez EAI, aż do pojawienia się rozwiązań opartych o szynę usług ESB i architekturę SOA.
Obecnie, jako eksperci integracji w modelu usługowym, wspieramy naszych klientów na każdym etapie wdrożenia ESB/SOA, w szczególności w zakresie:

 • wypracowania strategii wdrożenia architektury usługowej na bazie strategii biznesowej przedsiębiorstwa;
 • wypracowania standardów architektury usługowej i powiązania procesów zarządzania architekturą z procesami wytwarzania oprogramowania, zarządzania jakością, utrzymania systemów IT;
 • opracowania modelowego portfela usług, spełniającego aktualne i przyszłe potrzeby przedsiębiorstwa oraz opracowania procesu zarządzania cyklem życia tychże usług (SOA Governance);
 • wdrożenia szyny usług ESB, jako infrastruktury umożliwiającej integrację systemów w modelu SOA;
 • audytów istniejących rozwiązań integracyjnych.

Savangard z przyjemnością pomoże wykorzystać ogromny potencjał architektury SOA oraz nowoczesnych narzędzi klasy ESB do osiągnięcia wartości biznesowej również w Państwa firmach i organizacjach.

Procesy biznesowe (BPM/BAM)

Savangard posiada niezbędne doświadczenie i „know-how“, które umożliwiają implementację systemu zarządzania procesami (BPM) i monitorowania aktywności biznesowych (BAM) w każdej firmie oraz organizacji. Proponujemy współpracę w zakresie analizy, wykonania systemu oraz wsparcia w bieżącym optymalizowaniu procesów biznesowych.

Poprzez wdrożenie systemu automatyzującego, monitorującego i optymalizującego procesy biznesowe (BPM/BAM) mogą Państwo osiągnąć wymierne korzyści, takie jak niższe koszty działalności, większą efektywność (szybkość, dokładność) najczęściej wykonywanych procesów, możliwość szybszego reagowania na zmiany i wprowadzenia nowych produktów. Systemy BPM/BAM dostarczają spojrzenie na proces od strony niekończącego się cyklu monitorowania i optymalizacji – dzięki temu procesy zmieniają się wraz z organizacją i otoczeniem.

Korzyści z wdrożenia systemów BPM są najlepiej widoczne w przypadku procesów wymagających częstszej wymiany informacji pomiędzy ludźmi, zarówno typu klient–pracownik, jak i pomiędzy działami firmy. Przykłady procesów biznesowych, w których zastosowanie systemów BPM przynosi największe korzyści:

 • proces sprzedaży (od zapytania ofertowego do dostarczenia),
 • procesy obsługi klientów,
 • rozliczenia z klientami oraz e-faktury,
 • udzielanie kredytów,
 • procesy HR,
 • generowanie cyklicznych raportów i proces ich zatwierdzania,
 • zarządzanie reklamacjami i zgłoszeniami,
 • zarządzanie zamówieniami,
 • procesy zatwierdzania wydatków, produktów, projektów, etc.
automatyzacja
aplikacje

Aplikacje biznesowe

Savangard oferuje licencje systemów IT naszych partnerów biznesowych (IBM, Software AG), w związku z czym jesteśmy w stanie obsłużyć Państwa firmę lub organizację od momentu zakupu systemu, poprzez jego wdrożenie/prowadzenie projektu, dostosowanie do specyfiki danego klienta aż do utrzymania i rozwoju.

Oferujemy rozwiązania:

 • platforma webMethods BPMS firmy Software AG, pozwalająca na pełne zarządzanie, monitorowanie, automatyzację i doskonalenie procesów biznesowych. W skład platformy wchodzi również szyna integracyjna ESB;
 • platforma ARIS firmy Software AG – narzędzia do modelowania i projektowania procesów biznesowych;
 • Platforma Alfabet firmy Software AG pozwalająca na kompleksowe zarządzanie infrastrukturą IT;
 • Brama B2B – IBM Sterling Integrator – platforma B2B firmy IBM umożliwiająca komunikację EDI z partnerami zewnętrznymi.

Oprócz oprogramowania naszych partnerów, Savangard oferuje również autorskie aplikacje biznesowe projektowane w oparciu o technologie komercyjne oraz Open Source, zgodnie z wymaganiami naszych klientów. Przykładowe aplikacje biznesowe:

 • Katalog Produktów,
 • Order Management.

Aplikacje mobilne

Nowość w ofercie Savangard to aplikacje mobilne pisane dla najpopularniejszych obecnie platform mobilnych – iOS, Android oraz Windows. Projektujemy i implementujemy zarówno aplikacje, które są przeznaczone dla klientów końcowych naszych odbiorców stanowiąc kolejny kanał dostępu do oferty, jak również projektujemy aplikacje, które wspomagają realizację procesów biznesowych w firmie. Nasi specjaliści zaprojektują dla Państwa dopasowane do potrzeb, intuicyjne i bezpieczne aplikacje mobilne, które zwiększą atrakcyjność Państwa oferty wobec klientów lub ułatwią Państwa pracownikom realizację codziennych zadań.

Savangard oferuje:

 • aplikacje samodzielne – działające na urządzeniu bez konieczności dostępu do internetu,
 • aplikacje klienckie – łączące się z aplikacją na serwerze przez Internet(WIFI/LTE/3G).

Przewagą aplikacji na urządzenia mobilne nad serwisami internetowymi dostosowanymi do wersji mobile jest głównie wydajność oraz możliwość wykorzystania pełnego potencjału urządzenia mobilnego (sensorów, aparatu itd). Dedykowane rozwiązania mobilne działają szybciej, zużywają mniej energii oraz pozwalają na bardziej intuicyjny kontakt z użytkownikiem.

Wspieramy dystrybucję aplikacji dla użytkowników zewnętrznych. W procesie tym istotne jest umieszczenie ich w odpowiednim dla danej platformy sklepie. Każda platforma posiada dedykowany sklep z aplikacjami:

 • iOS – Apple AppStore
 • Android – Goole Play
 • Windows – Windows Phone Marketplace

Umieszczenie aplikacji w takim dedykowanym sklepie wymaga spełnienia wielu warunków – przeprowadzenia określonych testów, uzyskanie certyfikatów jakości, przestrzeganie zaleceń i reguł projektowania aplikacji dla każdego z systemów. Savangard zapewnia pełną obsługę tego procesu i gwarantuje umieszczenie stworzonej przez nas aplikacji we wskazanych sklepach.

mobilne
_gaz

Integracja AS2/AS4 (Edig@s)

ENTSOG

European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG) został założony w 2009 roku w następstwie przyjęcia tzw. trzeciego pakietu energetycznego. Podstawowym celem ENTSOG jest promowanie rozwoju wewnętrznego rynku gazu w UE, promocji transgranicznego handlu gazem, zapewnienia optymalnego zarządzania, skoordynowanej eksploatacji sieci przesyłowej gazu oraz jej właściwego rozwoju technicznego.Szczegółowe cele i zadania tej organizacji wynikają z Rozporządzenia nr 715/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego.

Interoperability

30 kwietnia 2015r Komisja Europejska zatwierdziła Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/703 ustanawiające kodeks sieci dotyczący zasad interoperacyjności i wymiany danych. W rozdziale V tego kodeksu kodeksie opisane jest, jakie rozwiązania operator gazociągów przesyłowych musi stosować w celu bezpiecznej wymiany danych dla opisanych w Rozporządzeniach towarzyszących procesów biznesowych. Rozporządzenie określa wspólne rozwiązania w zakresie protokołu wymiany danych, formatu danych i sieci. W przypadku wymiany danych w formie dokumentów wymagane rozwiązanie to protokół: AS4, format danych: Edig@s-XML lub równoważny format danych zapewniający identyczny stopień interoperacyjności, przy czym ENTSOG jest zobowiązany do publikacji takiego równoważnego formatu danych, a siecią ma być Internet.

AS4

AS4 (Applicability Statement 4) to standard opisujący bezpieczne i niezawodne przesyłanie komunikatów przez Internet. Protokół ten został zbudowany na bazie sprawdzonych rozwiązań, takich jak protokoły HTTP i SSL, oraz funkcji kryptograficznych. Chcąc stworzyć jeden standard Internet Engineering Task Force zaprojektowało protokół AS – bezpieczny, niezawodny i wykorzystujący ogólnie dostępne łącza internetowe. AS4 jest profilem zgodności specyfikacji OASIS EBMs 3.0 i reprezentuje otwarty standard dla bezpiecznej wymiany B2B (Business-to-business) dokumentów korzystających z usług sieci Web (Web services). Bezpieczna wymiana dokumentów regulują aspekty WS-Security, w tym kodowanie i podpisy cyfrowe dla dokumentów XML. Typy przesyłanych w standardzie AS4 dokumentów nie są związane z żadnym zdefiniowanym działaniem czy operacją SOAP. Protokół AS4 stał się standardem w 2013 roku. W profilu specyfikacji EBMs 3.0, AS4 wykorzystuje wiele wymagań co do serwisów komunikacyjnych określonych w tym standardzie. Bezpieczeństwo przesyłanych informacji podlega specyfikacji WS-Security z obsługą kompresji ładunku. W obszarze scenariuszy wymiany dokumentów AS4 obsługuje zarówno operacje PUSH jak i PULL, zawiera również w analogii do AS2 biznesowe mechanizmy niezaprzeczalności odbioru.

Drummond Group

Savangard oferuje platformę do komunikacji z wykorzystaniem protokołu AS4 utworzone w oparciu o produkt firmy Software AG webMethods. Sofware AG webMethods oraz komponent Software AG AS4 Adapter są narzędziami certyfikowanymi przez Drummond Group. ENTSOG zaleca aby rozwiązania działające w ramach dyrektywy interoperability były oparte o produkty certyfikowane przez Drummond Group.

Aktualna lista certyfikowanych rozwiązań informatycznych wraz z raportem z przeprowadzonych testów znajduje się na witrynie Internetowej Drummond group:

http://drummondgroup.com/b2b-certified-products/certified-products/as4

Modele współpracy

Projekty Fixed price

Realizacja projektów ze zdefiniowanym zakresem, harmonogramem i budżetem. Zapewniamy podejście do prowadzenia projektów, dzięki któremu klienci zyskują pełną wiedzę na temat jego kosztów, harmonogramu oraz ram czasowych. Dodatkowym wyróżnikiem Savangard jest również fakt, iż jesteśmy w stanie realizować projekty w modelu near shore dla naszych zagranicznych klientów, dzięki czemu stają się one bardziej efektywne i konkurencyjne cenowo.

Outsourcing specjalistów

Outsourcing specjalistów – inżynierów, architektów, kierowników projektów. Nasi pracownicy, to wysokiej klasy specjaliści posiadający ogromną wiedzę i doświadczenie z zakresu integracji i automatyzacji procesów biznesowych. Osoby, które doskonaliły swoje umiejętności uczestnicząc w polskich i międzynarodowych projektach. Każdy z naszych specjalistów doskonale posługuje się językiem angielskim – w mowie i piśmie.

Wsparcie i utrzymanie

Wsparcie i utrzymanie. Pomagamy naszym klientom w utrzymaniu już wdrożonych rozwiązań informatycznych według określonych poziomów SLA. Dla najbardziej wymagających oferujemy wsparcie w trybie 24/7 przez cały okres trwania umowy, z całodobowym dostępem do pomocy technicznej w języku polskim oraz angielskim.

Consulting

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem z klientami. Nasze usługi w tym zakresie obejmują, między innymi:

 • audyt istniejących rozwiązań integracyjnych,
 • doradztwo w zakresie integracji i automatyzacji procesów,
 • IT assessment,
 • przygotowanie przewodnika IT,
 • tworzenie strategii i definiowanie architektury IT,
 • opracowanie koncepcji kanonicznego modelu danych i usług.

Szkolenia

Szkolenia. Mają formę warsztatów, ze szczególnym naciskiem na stronę praktyczną. Prowadzone są przez naszych najlepszych specjalistów w języku polskim lub angielskim. Zapewniamy uczestnikom pełną dokumentację, a także certyfikat na zakończenie szkolenia. Prowadzimy szkolenia w siedzibie naszej firmy, u klienta lub miejscu wskazanym przez klienta (w ostatnim przypadku odpowiadamy również za logistykę spotkania).

Sektory

Jesteśmy w stanie zrealizować projekty i świadczyć usługi dla klientów z każdego z sektora, zarówno w Polsce, jak również na całym świecie.

Finanse (bankowość i ubezpieczenia)

Jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie sektorów, gdzie przede wszystkim liczy się innowacyjność oferty i możliwość szybkiego dostosowywania jej do aktualnych potrzeb klienta oraz rynku. Instytucje finansowe poszukują również rozwiązań, które pozwalają na ciągłe doskonalenie jakości obsługi klienta – szybki i stały dostęp do usług, szybka odpowiedź na zapytania ze strony klientów, tworzenie ofert w pełni dostosowanych do potrzeb klientów.

Savangard posiada duże doświadczenie w prowadzeniu projektów integracyjnych dla sektora finansowego, w tym w integracji systemów bankowych, obsługi klienta (CRM) i systemów e-banking. Prowadzimy wdrożenia systemów informatycznych obsługujących zarządzanie zamówieniami oraz katalogami produktów, zintegrowane z portalami dla użytkowników oraz sprzedażowymi. W zakresie automatyzacji procesów biznesowych Savangard specjalizuje się w doskonaleniu procesów związanych z obsługą klienta – składanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących produktów bankowych (kredyty, karty).

Administracja publiczna

Sektor, w którym w ramach programu e-Państwo realizowane są projekty informatyczne na szczeblu centralnym oraz lokalnym. Ich głównym celem jest centralizacja i integracja wszystkich urzędów oraz instytucji państwowych i zapewnienie łatwego dostępu do ich zasobów oraz usług – poprzez narzędzia informatyczne – każdemu z obywateli. Dzisiaj coraz więcej urzędów i instytucji publicznych obsługuje swoich petentów i komunikuje się z nimi poprzez różnego rodzaju systemy informatyczne. Dzięki temu już dzisiaj petenci wiele spraw urzędowych mogą załatwić bez wychodzenia z domu.

Savangard również uczestniczy w projektach informatycznych dla sektora publicznego, w obszarach integracji i automatyzacji procesów biznesowych realizowanych przez administrację centralną i samorządową, celem każdego z tych projektów jest poprawa jakości obsługi petentów.

Telekomunikacja

Firmy telekomunikacyjne muszą zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z obsługą coraz większej liczby klientów, usług oraz danych. Ciągle muszą doskonalić swoją ofertę, uwzględniając wzrastające oczekiwania klientów oraz rynku.

Jesteśmy w stanie wspierać firmy telekomunikacyjne w realizacji powyższych celów, dostarczając najlepsze rozwiązania i scenariusze biznesowe w zakresie integracji wewnętrznych i zewnętrznych systemów IT (np. CRM, HR, provisioning, billingi) oraz automatyzacji procesów biznesowych związanych z obsługą klientów i partnerów biznesowych.

Utilities (w tym energetyka, oil&gas)

Firmy z tego obszaru muszą dostosowywać swoją działalność do zmieniających się warunków rynkowych, prawnych i biznesowych. Ciągle muszą doskonalić oraz rozszerzać swoją ofertę i jakość obsługi klientów oraz partnerów biznesowych. Poszukują coraz lepszych kanałów komunikacji z klientami. Jednocześnie firmy z sektora utilities muszą mieć stały dostęp do informacji na temat własnej infrastruktury i zasobów.

Specjaliści z Savangard wspomagają firmy z tego sektora prowadząc projekty integracyjne (systemy ERP, GIS, Billingowe, SCADA), a także te związane z usprawnieniem jakości obsługi klientów i partnerów biznesowych.

Logistyka

O przewadze tych firm na rynku decyduje szybkość i sprawność działania, pozyskiwanie szybkiego dostępu do klientów.

Specjaliści Savangard są w stanie wspomóc klientów z tego sektora w obszarach związanych z integracją (zewnętrzną i wewnętrzną) systemów IT, jak również zaproponować najlepsze praktyki oraz rozwiązania w zakresie współpracy z zewnętrznymi partnerami biznesowymi (systemy klasy B2B/EDI)

Przemysł

Sektor, w którym liczy się innowacyjność, efektywność oraz konieczność sprostania wymaganiom jakościowym. Firmy z tego sektora wykorzystują klasyczne rozwiązania informatyczne, jak również specjalistyczne rozwiązania związane bezpośrednio z produkcją.

Firma Savangard posiada praktyczne doświadczenia dotyczące integracji systemów klasy ERP oraz specjalistycznych rozwiązań wspierających poszczególne procesy związane z produkcją (MES, EAM). Nasi specjaliści uczestniczą również w projektach automatyzacji procesów związanych z produkcją oraz obsługą klientów i partnerów handlowych.

Szkolenia

Aktualna oferta szkoleniowa obejmuje:

Integration Workshop

Warsztat wprowadzający w techniki integracyjne w oparciu o platformę webMethods Software AG, skierowany do deweloperów usług i procesów biznesowych. Warsztat prezentuje najlepsze praktyki użycia platformy do tworzenia interfejsów integracyjnych oraz automatycznych procesów biznesowych. Prezentowane materiały oferują podstawowy przegląd możliwych scenariuszy użycia poszczególnych modułów platformy.

Administration Workshop

Celem tego warsztatu, skierowanego do administratorów systemów i aplikacji, jest zaprezentowanie technik zarządzania poszczególnymi komponentami platformy webMethods. Chcemy, aby uczestnicy nauczyli się instalacji poszczególnych modułów platformy, administracji kontami użytkowników i ich przywilejami, konfiguracji środowiska „high availability”, ustawień dla pracy z DMZ, itp. Dodatkowo warsztat przedstawia przegląd praktyk monitorowania poszczególnych komponentów platformy.

BPM/CAF Workshop

Warsztat prezentuje, na rzeczywistych przykładach, implementację procesów biznesowych na platformie webMethods Software. Uczestnicy warsztatu uczą się modelowania, konfigurowania, uruchamiania i analizowania procesów. Część warsztatu poświęcona jest na tworzenie interfejsów użytkownika z użyciem narzędzi CAF. Przykłady prezentują typowe kontrolki GUI, najlepsze praktyki ich użycia i typowe wyzwania CAF. Warsztat skierowany jest do pracowników technicznych i biznesowych zaangażowanych w implementację procesów biznesowych, a także deweloperów GUI.

BAM Workshop

Demonstracja możliwości platformy webMethods w zakresie monitorowania procesów biznesowych i analizy pod kątem ich usprawnienia. Uczestnicy warsztatu pracują na przykładach obrazujących monitorowanie aktywności biznesowych (BAM) i mają możliwość definicji reguł zachowania procesu w reakcji na zdarzenia biznesowe. Warsztat adresowany jest do analityków biznesowych i deweloperów procesów zaangażowanych w projektach usprawnień procesów (Process Improvement Projects).

Optimize for Infrastructure Workshop

Celem warsztatu jest zaprezentowanie możliwości monitorowania aktywności biznesowych (BAM) oraz elementów infrastruktury webMethods przy użyciu narzędzi webMethods Optimize for Infrastructure. W oparciu o prezentowane zastosowania uczestnicy uczą się konfiguracji modułu Optimize oraz monitorowania elementów infrastruktury webMethods.

B2B Workshop

Warsztat prezentuje najlepsze praktyki w zakresie wymiany dokumentów elektronicznych (EDI) pomiędzy partnerami handlowymi na przykładzie platformy webMethods. Podczas warsztatu uczestnicy poznają rzeczywiste wyzwania związane z wymianą dokumentów elektronicznych, takich jak zamówienia, faktury, listy przewozowe, etc. Warsztat pokazuje na przykładzie modułu webMethods Trading Networks obszary EDI, jak zarządzanie partnerami, definiowanie dokumentów, zarządzanie regułami ich przetwarzania. Warsztat jest skierowany do analityków biznesowych i deweloperów zaangażowanych w projekty integracji B2B/EDI.

webMethods Advanced Integration Workshop

Warsztat wprowadzający w zaawansowane techniki integracyjne w oparciu o platformę webMethods Software AG. Warsztat prezentuje najlepsze praktyki użycia platformy do tworzenia interfejsów integracyjnych. Prezentowane materiały oferują przegląd zaawansowanych scenariuszy użycia poszczególnych modułów platformy. Dzięki licznym ćwiczeniom uczestnicy warsztatów zdobywają praktyczne doświadczenie we wszystkich prezentowanych aspektach.

ARIS Architect Workshop

Warsztat obejmuje zarządzanie i konfigurację od strony biznesowej platformy ARIS – przygotowanie platformy ARIS do wykorzystywania przez użytkownika końcowego (modelującego). Ćwiczenia przeprowadzane są na rzeczywistej instalacji narzędzia przy użyciu licencji ARIS Architect. Uczestnicy warsztatu uczą się konfigurowania serwera ARIS, tworzenia, kopiowania, łączenia oraz usuwania baz danych ARIS, tworzenia użytkowników oraz konfigurowania ich uprawnień, przenoszenia, łączenia oraz porządkowania obiektów i modeli w strukturach katalogowych poszczególnych baz. Warsztat obejmuje również przygotowanie filtrów metod i szablonów graficznych prezentowanych modeli.

ARIS Designer Workshop

Warsztat obejmuje zakresem wprowadzenie do tworzenia modeli na platformie ARIS w kontekście architektury przedsiębiorstw, ćwiczenia z modelowania struktur organizacji oraz tworzenie modeli w perspektywie działających procesów w firmie. Ćwiczenia przeprowadzone są na rzeczywistej instalacji narzędzia przy użyciu licencji ARIS Designer. Uczestnicy warsztatu uczą się przygotowania swojego stanowiska oraz przyswajają dobre praktyki, które są przydatne podczas codziennej pracy na platformie ARIS.